GİYOTİN MAKAS

Sac malzemelerin belirli boyutlarda kesilmesi için kullanılan tezgahlardır. Geçmişte bu tezgahlar manuel olarak kullanılmalarına karşın  günümüzde CNC kontrollü olarak kullanılmaktadırlar.

Çalışma sistemleri konvansiyonel olan türleri ile aynı olmasına rağmen tezgahın ayarlanması, malzemelerin beslenmesi, kesilen parçaların sayılması vb. işlemler CNC denetimli olarak gerçekleştirilmektedir.

SAC MALZEMELERİN KESİLMESİ

Sac malzeme, giyotin makasın çalışma bölgesine uygun şekilde yerleştirilir. Kesim yapılacak olan bölge daha önceden tespit edilip, kesim planı hazırlanır.Böylece sac en uygun şekilde kullanılarak minimum fireler ile tasarruf edilmiş olur.

CNC GİYOTİN MAKAS KULLANILIRKEN ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ

– Tezgahta çalışırken bedeninizin hiçbir bölgesini çalışma noktasına yaklaştırmayınız.

– Servis, bakım ve parça değişimi için yetkili kişiden bilgi almadan tezgah üzerinde bir değişiklik yapmayınız.

– Motor açık iken servis yapmayınız.

– Servis ve bakım için  bilgili ve eğitimli personelden yararlanınız

– Güvenlik açısından hidrolik valflerin ayarları ile oynamayınız.

– Limit sviçlerinin yerlerini değiştirmeyiniz.

– Basınç etiketlerinde verilen maksimum değerlerin üzerine çıkmayınız.

– Güvenlik kapakları makinenin hareket eden bölgelerinde bulunmaktadır.

– Kesilen sacların tahliyesi için mutlaka makineyi kapatınız.

– Makinenin ayar switchleri sadece ilgili personel tarafından ayarlanmalıdır.

– Baskı silindiri pabucu, sacın en az 3/4′ üne basmalıdır.

– Eğer kısa sac kesmek gerekiyorsa sacın yanına ilave sac konmalıdır.

– Şerit sac keserken sacın baskı silindirlerinin arasına gelmesi önlenmelidir (Şekil A – B).

– Tezgah üzerinde bulunan ikaz, uyarı ve güvenlik tabelalarına uyulmalıdır.